top of page
UPP
https___585aa219-b1d4-4376-aa3d-10aa6a95a2e8.usrfiles.com_ugd_585aa2_aec11bdcaf15478aa8328

 Proetica hjälper er att utveckla värdegrund och företagskultur 

Proetica har hjälpt organisationen att utarbeta en kvalificerad värdegrund som antagits av ledningen. 

- Hyresgästföreningen

OM OSS

Vi utvecklar din företagskultur

Bolaget grundades 1998 av professor Sten Philipson, som fortfarande är dess ledare. Han har arbetat i många år med utveckling av företagskultur och etik. Proeticas huvuduppgift är att bistå företag och organisationer med utveckling av etik, värdegrund och företagskultur.

Proetica bedriver konsultverksamhet, utbildning, handledning och seminarieverksamhet samt studier i och utveckling av företagskultur. Bolaget förfogar också över ett analysinstrument för värderingar och etisk medvetenhet: DIAFLEX.

VÄRDEGRUND

Proeticas Värdegrund

Vetenskaplighet

Neutralitet

Delaktighet

Kostnadseffektivitet

Integration

PROETICA STÖDER KUNDER ATT UTVECKLA EN KULTUR BASERAD PÅ MEDVETEN VÄRDESTYRNING OCH VÄRDEBASERAT LEDARSKAP

kontakt
bottom of page