top of page

Om GDPR och hur vi behandlar information om dig

Uppdaterat: 5 juni 2019


GDPR står för General Data Protection Regulation och ersätter Personuppgiftslagen (PUL).


Samtycke


Med GDPR regleras bl.a. hur företag sparar information om individer och företag och hur uppdragsgivare som Proetica AB garanterar att ingen obehörig kan komma åt den. GDPR aktualiseras i samband med de medarbetar- och DIAFLEX-undersökningar som vi utför. De enda uppgifter om dig som vi kommer att behöva använda är ditt namn och din e-postadress. När undersökningen är klar så raderar vi samtliga deltagares e-postadresser. Inga uppgifter finns därefter kvar i vårt system som anknyter till dig och dina kollegor.


När undersökningen initieras kommer du att få ett e-postmeddelande med en länk som tar dig direkt till den enkät som du ska besvara. Varje gång du byter sida i enkäten sparas dina svar. Om du inte har tillfälle att slutföra enkäten med en gång ligger dina svar kvar när du återvänder till enkäten. Vi kommer att kunna se om du besvarat enkäten eller inte. Ifall du inte svarat efter en tid kommer vi att skicka en påminnelse. Men vi kommer inte att kunna se dina svar.


När samtliga frågor är besvarade klickar du på Skicka varpå dina svar går i väg till vår databas. Därmed upphör all förbindelse mellan dina svar och ditt namn och e-postadress. När undersökningen är klar kommer vi att radera samtliga namn och e-postadresser.


För att vi ska få använda oss av detta förfaringssätt kräver GDPR att vi får ditt uttryckliga samtycke.

83 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page