top of page
7852e112b197410fb7b2ff1f5fb426a3.jpg

NMI OCH KLIMATUNDERSÖKNINGAR

Ett sätt att ta reda på om man är på rätt väg är att genomföra medarbetarundersökningar.

Alla företag och organisationer önskar framstå som goda arbetsgivare vilka kan attrahera, behålla och utveckla sin personal. De är också intresserade av att finna former för att skapa en bättre arbetsmiljö och ett godare arbetsklimat genom att på olika sätt arbeta med att utveckla värdegrunden.

Ett sätt att ta reda på om man är på rätt väg är att genomföra medarbetarundersökningar. Proetica arbetar med ett särskilt utprovat och validerat instrument för Arbetssituation och Arbetsmiljö.

Writing on Tablet

I sin standardform innehåller den följande frågekategorier: Inflytande över arbetet, Kompetens och Utvecklingsmöjligheter, Arbetskrav, Information och kommunikation, Arbetsgemenskap, Arbetsledning, Företagsledning, Förändringsledning, Affärsmannaskap, Mål och resultatenheter, Kvalitet samt Utveckling och förändring.

Frågorna anpassas till uppdragsgivarens organisation och förutsättningar. Vissa frågor kan utgå och andra komma till, beroende på önskemål och behov.

Resultatet presenteras muntligen och skriftligen, dels i form av en rapport, dels som grafiska bilder. Oftast bryter vi även ner resultatet på lägre nivåer, dock på ett sådant sätt att inga individer kan identifieras. Anonymitet och sekretess är grunden för instrumentets trovärdighet.

Efter undersökningen hjälper vi uppdragsgivaren att upprätta handlingsplaner vilka sedan ska genomföras och följas upp. Proetica har även praktiska hjälpmedel för chefer och medarbetare att bearbeta resultatet på lokal nivå. Vi genomför en ny undersökning påföljande år, för att på så sätt se om utvecklingsprogrammen lett till önskat resultat.

UPP
bottom of page