top of page
Circular Library

BOKEN: KAN EN VÄRDEGRUND SKAPA FRAMGÅNG?

Författaren Sten Philipson är professor i etik och värderingsforskning vid Strömstad Akademi.

Lönar det sig att arbeta med att utveckla företagskulturen? Blir kunderna nöjdare om företaget har en värdegrund? Förbättras arbetstillfredsställelsen av att anställda diskuterar värderingar? Märks etiska policyer i förbättrad kvalitet av varor och tjänster? Ökar produktiviteten?

I Sten Philipsons bok från 2011 besvaras dessa frågor utifrån modern forskning. Här redogörs också för vilka egenskaper en värdegrund ska ha för att bidra till förbättrade prestationer. Och hur en värdegrund ska införlivas i verksamheten för att den ska ge önskad effekt.

Dessutom talar Sten om hur man kan sammanlänka kvalitetsarbete med värdegrundsarbete, liksom hur man kan öka effekten av belöningssystem genom att utgå från värdegrunden. Även betydelsen av att formulera tydliga verksamhetsmål utifrån styrande grundvärden diskuteras, liksom hur man skapar en inspirerande vision för verksamheten.

I bokens avslutande del beskrivs i detalj hur man gör för att lägga en värdegrund som fungerar i praktiken.

Klicka på länken för att få mer information om boken.

www.studentlitteratur.se

Sten har publicerat många böcker, bland annat om värdebaserat ledarskap.

Klicka på nedanstående länk för att få information om boken Etik och företagskultur; att leda med värden.

kan-en-vardegrund-skapa-framgang.jpg
UPP
bottom of page