top of page
e3245320c5a245199399b43cda60a042.jpg

ANALYS

Utgångspunkten för ett framgångsrikt värdegrundsarbete är en gemensam bild av hur den värderingsmässiga strukturen i företaget. Man behöver en samlad bild av nuläget för att kunna bestämma vad man vill uppnå och i vilken riktning man vill gå för att åstadkomma detta. En sådan kartläggning är en förutsättning för ett effektivt värdegrundsarbete.

Proetica har ett särskilt verktyg för att göra detta som heter DIAFLEX. Det är ett vetenskapligt validerat analysinstrument för företagskultur.

En samlad bild av kulturen

  • Utifrån den bild som en DIAFLEX-studie ger av den rådande kulturen arbetar vi sedan med att hjälpa företaget att ta fram sina grundläggande värderingar samt att förankra och införliva dem i organisationen.

  • I detta arbete är både ledning och medarbetare engagerade.

                            Läs mer om DIAFLEX

Rätt förutsättningar

  •  Vi skapar förutsättningar för att värdegrunden sedan faktiskt tillämpas i praktiken av dem som arbetar i företaget.

  • Proetica har utvecklat särskilda processverktyg - Etikforum - för detta, som gör införlivande och förankring av värdegrunden effektiva.

                            Läs mer om ETIKFORUM

rawpixel-983726-unsplash.jpg
UPP
bottom of page