Utvecklingsprogram för värdebaserat ledarskap

Proetica har lång erfarenhet av att utbilda ledare. Vi har genomfört ett stort antal kurser i värdebaserat ledarskap på Karolinska Institutet de senaste åren. Nu gör vi även specialutformade kurser och tillämpad utbildning för företag och organisationer. Nedan finns olika delar som kan kombineras och anpassas till de aktuella behov som finns hos våra uppdragsgivare.


Sammanfattning

För att anställda ska välja att handla på ett sätt som gagnar företaget eller organisationen, måste det som är värdefullt och eftersträvansvärt för företaget eller organisationen stämma med anställdas värderingar, vad de tycker är värdefullt för dem själva. Detta är det värdebaserade ledarskapets kärna. En viktig del i det värdebaserade ledarskapet är därför att hjälpa medarbetare att komma till ökad klarhet om vilka värderingar de har och hur de vill välja i olika situationer. Ledaren som ska representera ledningen och dess värdegrund måste anknyta till vad deras medarbetare tycker är viktigt och angeläget.

Ledarskapets verkliga utmaning är att få medarbetarna att inse att ingen vinner förrän alla vinner. Eller om man så vill: att få personalen att tänka på hela företagets bästa. Men det går bara om de anställda både kan se att de utgör en del i helheten och att de tycker att arbetet är värdefullt för egen del, det vill säga finner mening och lust i jobbet.

Vad är ledarskap?

Vad är värdebaserat ledarskap

Att leda med hjälp av en värdegrund

Vad är företagskultur

Vad är värden och värderingar

Att leda grupper med hjälp av värderingar

Målstyrning och värdegrund

Beslutsfattande och val av handlingsstrategier

Kommunikation

Att påverka andra i sitt ledarskap

Att utveckla och ta tillvara på det bästa hos individen

Uppskattning och kritik

Konflikter och konflikthantering

Självkännedom och personlig utveckling

Ledarskap och kvalitetsarbete

Hälsa

Ledarskap och etik