Om Proetica

Proetica bedriver konsultverksamhet, utbildning, handledning och seminarieverksamhet samt studier i och utveckling av företagskultur.


Sten PhilipssonBolaget grundades 1998 av professor Sten Philipson, som fortfarande är dess ledare. Han har arbetat i många år med utveckling av företagskultur och etik. Företagets huvuduppgift är att bistå andra företag och organisationer med utveckling av etik värdegrund och företagskultur.

Företaget bedriver konsultverksamhet, utbildning, handledning och seminarieverksamhet samt studier i och utveckling av företagskultur. Bolaget förfogar också över ett analysinstrument för värderingar och etisk medvetenhet: DIAFLEX.

Proetica har idag ett flertal medarbetare. De har både en etisk, kulturell och psykologisk infallsvinkel på sitt arbete. Konsulterna har också kompetens inom ledarskapsutveckling samt utveckling av kommunikation och organisation.

De forskare som är aktiva inom Proetica har anknytning till Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Sjukhuset och Uppsala universitet.

Proeticas affärsidé

Proetica stöder kunder att utveckla en företags- eller organisationskultur baserad på medveten värdestyrning och värdebaserat ledarskap.

Uppgift är att tillhandahålla metoder och verktyg som hjälper kunden att introducera och kommunicera vald strategi och styrande värden.

Våra uppdragsgivare är ledande företag, myndigheter och organisationer som vill förbättra sin effektivitet och öka sin måluppfyllnad.

Ledning

Sten Philipson är grundare och ledare för Proetica AB. Han är docent i tros- och livsåskådnings- vetenskap vid Uppsala Universitet och professor i etik och värderingsforskning vid Strömstad Akademi.

Sten har i många år också verkat som lärare och konsult. Framför allt har han undervisat och lett seminarier i ämnen vilka berör ledarskapets och affärslivets etik, både i akademiska sammanhang och inom organisations- och näringslivet.

Har i över 10 år varit ledamot i Socialstyrelsens Etiska Råd. Han satt i flera år som ledamot i Forskningsråds- nämndens delegation för långsiktsmotiverad forskning (SALFO), där han särskilt ansvarade för etik och livsåskådningsfrågor. Som sakkunnig i etikfrågor har han även i många år varit ledamot i RFSU:s förbundsstyrelse.

1985 fram till 2009 var Sten verkställande ledamot i Stiftelsen Arbetsetik. Idag är han ordförande i den nybildade Stiftelsen ETIKFORUM, med säte i Göteborg.

Proeticas Värdegrund

Vetenskaplighet
Proeticas arbetsmetoder bygger på stabil vetenskaplig grund. Vi arbetar med evidensbaserade processer som ger pålitliga resultat.

Neutralitet
Vi vet att alla organisationer är unika. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att finna sin egen själ och göra den levande i hela organisationen.

Delaktighet
Bara värden och visioner som kan förstås och omfattas av alla anställda kan vara vägledande i vardagen. Våra metoder syftar till att skapa konstruktiva och fruktbara dialoger i hela organisationen. Vi kan erbjuda ett unikt verktyg som engagerar alla anställda i utvecklingsarbetet: ETIKFORUM.

Kostnadseffektivitet
Vårt angreppssätt bygger på att ge våra kunder tillgång till metoder och verktyg som aktiverar dem själva. Vi kallar det Lean Consulting.

Integration
Kulturen är kittet som håller samman en organisation eller ett företag. Utvecklingen av kulturen måste därför ske integrerat med andra utvecklingsinsatser. Det är alltid kundens mål som står i fokus.

Medarbetare

Proetica har ett flertal medarbetare. De har både en etisk, kulturell och psykologisk infallsvinkel på sitt arbete. Konsulterna har också kompetens inom ledarskapsutveckling samt utveckling av kommunikation och organisation.

 

Sten Philipson
VD
Företagskultur och värderingar, ledarskap, samt etikfrågor.

Gunnar Edman
Forskarpsykolog, statistiker

Bernt Engblom
Konsult
Förändringsarbete inom ledarskaps- kommunikations- och förtroendefrågor.

Gabrielle Hultman
Konsult
Rekrytering, personlighetstester, forskning

Hans Johansson
Konsult
Företagsanpassade program för ledarskap och lagutveckling

Per-Åke Svensson
Konsult
Ledarskap- och lagutveckling, koncept för långtidsfriska organisationer.

Leif Engblom
Konsult
Utbildning inom Mål- och lönebildning och chef-coahing

Henric Svärdsén
Företagsanpassade koncept för workshops.