Blogg


Svenska spel – ett företag utan ansvarstagande

Den senast tiden har Riksrevisorerna riktat stark kritik mot Svenska Spel och dess bristande ansvarstagande när det gäller människors spelande. Se t.ex. ledaren i DN 1 juli. Där hävdas att riksrevisionen i sin rapport belyser ”det hyckleri som alljämt präglar svensk spelpolitik”. I min senaste bok Kan en värdegrund ge framgång? ( som utkom i […]