Proetica hjälper er att utveckla värdegrund och företagskultur


utveckla företagskultur

Vad är en värdegrund?

För att en värdegrund ska bli styrande måste de anställda kunna förstå hur värdena stämmer med varandra. Om värdena inte gör det, blir de mest vackra ord, utan att vara till någon större hjälp i det praktiska arbetet.

Läs mer

Kan en värdegrund skapa framgång

Boken: Kan en värdegrund skapa framgång?

Lönar det sig att arbeta med att utveckla företagskulturen? Blir kunderna nöjdare om företaget har en värdegrund? I Sten Philipsons bok från 2011 besvaras dessa frågor utifrån modern forskning på området.

Läs mer

god företagskultur

Utveckla företagskulturen

Huvudsyftet med att utveckla företagskultur och forumlera en värdegrund är att öka trovärdigheten för företaget samt att ge tydligare riktlinjer för medarbetarnas agerande. Avsikten är att forma ett värdedrivet företag.

Läs mer